KWS
   
 

PICOBELLA KWS

Tolerancyjna na Rizomanię i odporna na Chwościka buraka

Odmiana w typie normalno-cukrowym

  • wysoki, zrównoważony plon korzeni i zawartość cukru

  • silna stojąca rozeta liściowa

  • odporna na wydawanie pośpiechów

  • zalecana na wcześniejszy zbiór, jeśli zachodzi taka konieczność

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2013-2014):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,1 101,8
Plon korzeni w t z ha 90,5 101,6
Zawartość cukru w % 18,5 100,0

 

 


 
KWS