KWS
   
 

DANUŚKA KWS

Typ cukrowy, tolerancja na Rizomanię

 

  • wysoka zawartość cukru i wysoki wydatek cukru technologicznego

  • doskonała jakość przetwórcza

  • najniższy poziom azotu szkodliwego w soku wśród odmian rejestrowanych w 2010 roku

  • małe ulistnienie i wysoka efektywność nawożenia

  • wyrównane wystawanie główek z gleby, mały udział korzeni drobnych

  • nadaje się na wczesny zbiór

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2008-2009):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 13,9 104,7
Plon korzeni w t z ha 85,7 102,3
Zawartość cukru w % 18,3 102,2
SWW 103,1 103,1
Straty cukru w melasie w % 1,4 100,0
% korzeni drobnych 3,1 83,0

 

 


 
KWS