KWS
   
 

NATURA KWS

Tolerancja na Rizomanię, odporność na Chwościk buraka

Typ normalno-cukrowy

 

  • podwyższona odporność na Mączniak prawdziwy buraka
  • bardzo wysoki plon cukru z hektara
  • małe zanieczyszczenie korzeni glebą
  • bardzo niska zawartość szkodliwego azotu i sodu w soku korzeni
  • wyrównany pokrój liści ułatwiający ogławianie

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2010 - 2011):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 13,28 103,83
Plon korzeni w t z ha 83,2 105,99
Zawartość cukru (%) 17,4 98,31
% korzeni drobnych 2,8 80,00

 

 


 
KWS