KWS
   
 

ELISKA KWS

Tolerancja na Rizomanię, odporność na Mątwik burakowy i Chwościk buraka

Typ normalny

  • najwyższy plon technologiczny cukru wśród odmian zarejestrowanych w 2018 roku
  • zalecana do profilaktycznego stosowania w zmianowaniu zagrożonym Mątwikiem burakowym 
  • podwyższona odporność na Mączniak prawdziwy buraka
  • duża odporność na wydawanie pośpiechów
  • korzenie wyrównane kształtem, małe straty przy zbiorze
  • wysoka jakość przetwórcza (niska zawartość azotu N - a - aminowego w soku )
  • zalecana na każdy termin zbioru

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2016-2017):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,2 104,12
Plon korzeni w t z ha 93,8 104,45
Zawartość cukru w % 18,1 100,56
% korzeni drobnych 0,9 75,00

 

 

 

 

 

 


 
KWS