KWS
   
 

EPD - nasza nowa technologia w uszlachetnianiu nasion buraka cukrowego

EPD  →  szybkie kiełkowanie  →  szybki rozwój początkowy  →  wyrównane wschody  →  wysoka jakość plantacji

EPD jest nową technologią uszlachetniania nasion opracowaną przez pracowników działu Produkcji Nasion KWS. EPD jest skrótem od angielskiego określenia „Early Plant Developement”, co po polsku oznacza  „wczesny rozwój rośliny” i wyraża sens i cel tej nowej technologii. Jej zadaniem jest mianowicie:

 • przyspieszenie szybkości kiełkowania
 • przyspieszenie szybkości wschodów polowych
 • podniesienie jednorodności (homogeniczności) wschodów polowych
 • usprawnienie wczesnej fazy rozwoju roślin
 • przyspieszenie rozwoju liści, a tym samym zamykania międzyrzędzi

Szybsze, sprawne wschody buraków powodują, że skróceniu ulega krytyczny okres czasu pomiędzy siewem a wschodami. Właśnie w tej fazie dochodzi często do pojawienia się zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na kiełkowanie i początkowy rozwój roślin jak. przymrozki/zimno, silne opady, zamulenie gleby.

Równomierne i wyrównane wschody ułatwiają zwalczanie chwastów i redukują ryzyko oddziaływań fitotoksycznych, jakie mogą wystąpić w przypadku nierównych plantacji, a także wspomagają szybsze zwieranie się rzędów oraz – co nie jest bez znaczenia – ułatwiają kopanie buraków podczas zbiorów.

Szybkie i wyrównane wschody zwiększają szanse na osiągnięcie zamierzonych plonów.

Nasiona przygotowane w technologii EPD stosowane są już od dwóch lat przez plantatorów w Niemczech, Francji, Holandii, Czechach i innych krajach – i potwierdzają jej zalety:

 • „... krótsza faza kiełkowania...’
 • „... wschody były super...”
 • „... wyraźnie szybsze i bardziej wyrównane wschody... „
 • „... dwa dni przewagi...”
 • „... szybsze o prawie tydzień zamknięcie międzyrzędzi...”
 • „... silne rośliny, wyrównana plantacja – naprawdę super rzecz!...”
 • „...EPD się sprawdza....”

to tylko kilka opinii plantatorów, którzy wysiali nasiona przygotowane wg nowej metody.

Zalety technologii EPD uwidaczniają się szczególnie w przypadku niekorzystnych warunków utrudniających wschody jak:

 • Wczesne terminy siewów
 • Zimne stanowiska / chłodne wiosny
 • Trudne warunki kiełkowania

Zasada działania EPD opiera się o optymalne dopasowanie do siebie nawzajem następujących parametrów:

 1. Produkcja i uszlachetnianie nasion partiami (każda partia od początku do końca procesu przygotowywana jest indywidualnie)
 2. Stosowanie wybranych, ściśle określonych składników masy otoczkującej
 3. Specyficzny, specjalnie opracowany proces przygotowania i otoczkowania nasion
 4. System analiz i kontroli (online) w celu osiągnięcia optymalnego poziomu zaopatrzenia nasion w substancje sprzyjające wzrostowi i wykorzystania ich działania  

Technologia EPD jest więc nie pojedynczym zabiegiem lecz specyficzną kombinacją specjalnych metod i komponentów, opracowaną przez KWS.

Na wszelkie pytania dotyczące technologii EPD chętnie odpowie Państwu nasz doradca (mapa po prawej stronie).

Na zdjęciu: po prawej stronie - rośliny z nasion przygotowanych w technologii EPD, po lewej - z nasion konwencjonalnych

 

EPD


 
KWS