KWS
   
 

Biogaz

W programie wykorzystania roślin do produkcji energii, stawiamy w KWS na technologie opierające się na wykorzystaniu roślin w całości. Koncentrujemy się na hodowli odmian roślin rolniczych do produkcji przede wszystkim biogazu, ponieważ wykorzystanie całych roślin jest najbardziej efektywną metodą produkcji energii.

 

Zastosowanie biogazu jest wszechstronne – można użyć go do produkcji prądu elektrycznego, ciepła lub paliwa o wysokiej wydajności.

 

Zalety biogazu:
 

 • Najwyższe uzyski energii oraz efektywność klimatyczna (wydajność energii z hektara) spośród wszystkich stosowanych obecnie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

 • Technologia oparta na wykorzystaniu roślin w całości zwiększa potencjał efektywności

 • Wyraźny wzrost wydajności produkcji biogazu w przypadku kombinowanego użycia roślin energetycznych z gnojowicą i odpadami organicznymi

 • Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez włączenie niewykorzystanych nośników energii jakimi są odpady – obornik, gnojówka, słoma

 • Biogazownie włączane są w obieg produkcyjny gospodarstw rolnych

 • Zamknięty, regionalny obieg składników pokarmowych (odpad pofermentacyjny służy jako wartościowy nawóz)

 • Decentralne zaopatrzenie w energię z krótkimi drogami transportu

 

Dla środowiska wiejskiego wynikają z tego kolejne plusy:
 

 • Wspieranie rozwoju i wzmocnienie pozycji przestrzeni wiejskich (tworzenie wartości oraz zapewnienie stabilności struktur socjalnych w regionie)

 • Tworzenie nowych miejsc pracy oraz źródeł dochodu

 • Wzmocnienie pozycji i znaczenia regionu wskutek rozwoju decentralnych, regionalnych projektów energetycznych

 

Najwyższy wzrost efektywności uzyskuje się z naszego punktu widzenia przez połączenie następujących czynników:
 

 • Wykorzystania roślin w całości

 • Użycie roślin energetycznych w kombinacji z gnojówką, obornikiem i odpadami organicznymi

 • Połączone wykorzystanie wyprodukowanej mocy z ciepłem lub/i przesyłanie biogazu do sieci gazu ziemnego

 


 
KWS