KWS
   
 

Dochód brutto z plonu suchego ziarna po odjęciu kosztów suszenia

Aby obliczyć swój dochód z plonu suchego ziarna kukurydzy wpisz cenę sprzedaży suchego ziarna, koszt suszenia, plon suchego ziarna o wilgotności 14% i wilgotność początkową i kliknij na przycisk "Oblicz".

 

Obliczenie dochodu brutto (zł/ha) z plonu suchego ziarna po odjęciu kosztów suszenia

 

 
KWS