KWS
   
 

Dochód brutto z plonu mokrego ziarna po odjęciu kosztów suszenia

Aby obliczyć swój dochód brutto z plonu mokrego ziarna kukurydzy, wpisz w rubryki cenę sprzedaży, koszt suszenia, wagę mokrego ziarna, wilgotność początkową i wilgotność końcową i kliknij na przycisk "Oblicz" (wagę suchego ziarna kalkulator wylicza automatycznie na podstawie wyżej wpisanych danych).

 

Obliczenie dochodu brutto (zł/ha) z plonu mokrego ziarna po odjęciu kosztów suszenia

 

 
KWS