KWS
   
 

Obliczenie wagi suchego ziarna kukurydzy

Wpisz wagę mokrego ziarna, jego wilgotność początkową zmierzoną wilgotnościomierzem oraz wilgotność ziarna po wysuszeniu (zwykle 14%). Kalkulator wylicza wartości orientacyjne, dla uproszczenia wyliczeń przyjęto średni współczynnik ubytku masy dla calego zakresu wilgotności ziarna kukurydzy.

 

 

Obliczenie wagi suchego ziarna kukurydzy

 

 
KWS