KWS
   
 

Obliczenie orientacyjnej wartości pokarmowej słomy kukurydzianej

Kalkulator wylicza wartości przeciętne składników; zakłada rozdrobnienie słomy 6 - 8 cm, wysokość ścierniska 10 - 20 cm.
**Ilość pociętej i przyoranej słomy (plon słomy) = plon ziarna x 1 do 1,5 (stosunek plonu ziarna do słomy 1:1,0-1,5).
Zalecamy dodatkową dawkę 4 do 10 kg N na każdą 1 tonę słomy jesienią oraz 500 - 1000 kg CaO, aby ograniczyć ilość szkodliwych składników rozkładu słomy.

 

Kalkulator orientacyjnej wartości pokarmowej słomy kukurydzianej

 

 
KWS