KWS
   
 

Typy ziarna kukurydzy

Kukurydza jest jedną z najbardziej zróżnicowanych roślin w naturze. W wyniku selekcji naturalnej oraz selekcji prowadzonej przez człowieka powstało kilka typów kukurydzy różniących się między sobą pod względem budowy i składu ziarniaków.

 Największe znaczenie gospodarcze mają dwa typy ziarna: flint i dent.
Wskutek prac hodowlanych uprawiamy najczęściej odmiany kukurydzy o pośrednim typie ziarna: zbliżonym do flint (sf), zbliżonym do dent (sf/sd) oraz dent (d).

Fot.1: Typy ziarna kukurydzy (kliknij aby powiększyć):

Typy ziarna kukurydzy

Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint preferowane są do sporządzania kiszonek dla bydła, gdyż ich ziarno zawiera o 50% więcej skrobi by-pass niż ziarno typu dent. Twarda skrobia w ziarnie flint otacza skrobię miękką i dzięki temu ogranicza trawienie skrobi w żwaczu i zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.

Fot. 2: Ziarno o typie zbliżonym do flint zbudowane jest w przeważającej części z twardej (szklistej) skrobi, która otacza skrobię miękką

ziarno typu flint 2013

Fot.3: Ziarno o typie zbliżonym do dent posiada charakterystyczne zagłębienie na górze ziarniaka (tzw. rejestr, skąd wywodzi się nazwa "koński ząb"). Cienka warstwa twardej skrobi otacza wnętrze ziarniaka wypełnione skrobią mączystą.

ziarno typu dent 2013

 

 

 
KWS