KWS
   
 

Dosychanie ziarna na polu - efekt dry down

Koszty suszenia często decydują o opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno, dlatego ważne jest aby zbierać ziarno jak najbardziej suche. Z drugiej strony należy pamiętać, że przetrzymując ziarno na polu codziennie zwiększają się straty spowodowane przez zwierzynę lub grzyby patogeniczne. Opoźniony zbiór to rownież mniej czasu na przygotowanie pola pod następną uprawę i zwykle coraz gorsza pogoda. Uśredniając w latach można przyjąć, że ziarno kukurydzy obniża swoją wilgotność we wrześniu o około 0,75-1% dziennie podczas korzystnej pogody (słonecznej i wietrznej), do połowy października 0,5-0,75% dziennie, w II połowie października i w początkach listopada - 0,25-0,5% na dzień, a od połowy listopada - oddawanie wody zmniejsza się do 0,25% dziennie lub ustaje.

W doświadczeniach łanowych KWS od kilku lat prowadzimy ocenę porównawczą odmian pod kątem szybkości oddawania wody przed zbiorem. Kilka odmian hodowli KWS wyróżnia się niższą wilgotnością ziarna w czasie zbioru. Wpływają na to konkretne cechy odmian: silny efekt stay-green - roślina czynnie „zabiera” wodę i buduje skrobię w ziarnie, luźne liście okrywowe i odsłonięty koniec kolby, które po osiągnięciu fazy czarnej plamki pozwalają na efektywne odparowywanie wody z ziarna, ktore utraciło kontakt z resztą rośliny.
Opoźnienie zbioru ponad 2 tygodnie od fazy wyraźnej czarnej plamki zwykle prowadzi do dalszego spadku wilgotności, ale straty masy i jakości ziarna spowodowane przez grzyby i zwierzynę przekraczają zysk z mniejszych kosztów suszenia.

efekt dry down u kukurydzy
 

 

 
KWS