KWS
   
 

Nawożenie przedsiewne organiczne

Nawożenie przedsiewne można wykonać zarówno za pomocą nawożenia organicznego jak i mineralnego; można także obie formy ze sobą łączyć.
Optymalne jest łączenie nawozów zawierających łatwo dostępne formy azotu z nawozami wolno uwalniającymi azot.

Płynne nawozy organiczne jak gnojowica czy gnojówka należy rozlać na około 2 tygodnie przed siewem i płytko wymieszać z glebą. Przy ich stosowaniu trzeba wiedzieć, że azot zawarty w gnojowicach jest wykorzystywany przez kukurydzę w ok. 70%, a azot w gnojówce w blisko w ponad 90%.

Obornik najlepiej rozrzucić jesienią przed orką zimową, jednak dobrze przefermentowany obornik można także zastosować wczesną wiosną, a następnie płytko wymieszać z glebą. Niekiedy pomimo dużych ilości azotu stosowanego w oborniku mogą występować niedobry azotu we wczesnych stadiach rozwojowych kukurydzy wskutek niedostatecznego tempa mineralizacji w warunkach chłodnej wiosny. Niedobory te można usunąć stosując dodatkowo przedsiewnie lub w nawożeniu startowym formę saletrzaną i amonową azotu.

Nawozem organicznym są resztki pożniwne pozostałe po przedplonie jak i porost roślin poplonowych. Sporządzając plan nawożenia należy uwzględnić fakt, że tylko część azotu zawartego w resztkach pożniwnych zostanie uwolniona w ok. 25%. W celu przyspieszenia mineralizacji słomy warto ją  przed wymieszaniem z glebą polać płynnym nawozem organicznym zawierającym azot lub opryskać mocznikiem lub RSM.  Ilość azotu dostępna z roślin poplonowych zależy od wielkości porostu i wynosi od 20-60 kg/ha.


 
KWS