KWS
   
 

Nawożenie przedsiewne mineralne

Nawożenie przedsiewne można wykonać zarówno za pomocą nawożenia organicznego jak i mineralnego; można także obie formy ze sobą łączyć.
Optymalne jest łączenie nawozów zawierających łatwo dostępne formy azotu z nawozami wolno uwalniającymi azot.

Nawożenie przedsiewne mineralne

Nawożenie przedsiewne można wykonać zarówno za pomocą nawożenia organicznego jak i mineralnego; można także obie formy ze sobą łączyć.
Optymalne jest łączenie nawozów zawierających łatwo dostępne formy azotu z nawozami wolno uwalniającymi azot.

Jeżeli nawożenie mineralne stanowi uzupełnienie nawożenia organicznego należy stosować głównie szybko przyswajalną formę amonową.

Natomiast w nawożeniu opartym wyłącznie na nawozach mineralnych zastosowanie mają nawozy azotowe o spowolnionym uwalnianiu azotu w formy dostępne dla roślin.

Nawożenie mineralne kukurydzy zazwyczaj opiera się na formie amidowej azotu zawartej w moczniku i w uprawie na ziarno może stanowić do 80% całkowitej ilości zastosowanego azotu w nawozach mineralnych.

Mając na względzie regularnie występujące susze w okresie maja i czerwca najlepiej stosować mocznik w całości przedsiewnie.

Uprawiając kukurydzę kiszonkową na glebach ciężkich ma sens zastosowanie ok. 50% dawki azotu w formie saletrzanej i amonowej w celu lepszego zaopatrzenia kukurydzy w azot w okresie wzrostu wegetatywnego. Dobrym rozwiązaniem w uprawie kukurydzy na ziarno i wysokojakościową kiszonkę są nawozy azotowe zawierające inhibitory nitryfikacji, które zabezpieczają dostępność azotu w fazie nalewania ziarna na glebach, gdzie wcześniej nie było stosowane nawożenie organiczne w żadnej formie.


 
KWS