KWS
   
 

Nawożenie pogłówne

Szeroko stosowane w innych uprawach rolniczych dzielenie dawek azotu jest w uprawie kukurydzy stosunkowo rzadko wykorzystywane ze względu na konieczność stosowania osprzętu do aplikacji nawozów w międzyrzędzia kukurydzy.

Pogłówne nawożenie azotem przyniesie wymierne korzyści w następujących przypadkach:

  • na glebach lekkich w rejonach, gdzie suma opadów w okresie od kwietnia do końca czerwca przekracza 170 mm
  • na glebach ciężkich w rejonach, gdzie suma opadów w okresie od kwietnia do końca czerwca przekracza 250 mm
  • przy wykonywaniu pomiaru zawartości N-min stanowiącego podstawę do wyliczenia dawki N w nawożeniu pogłównym, na przełomie maja i czerwca
  • azot jest stosowany w postaci RSM lub innym płynnym nawozie mineralnym lub organicznym
  • interwencyjnie, gdy po okresie wiosennych chłodów młode rośliny kukurydzy pomimo nastania optymalnych temperatur zatrzymały się we wzroście
  • występuje konieczność opróżnienia zbiorników na płynne nawozy organiczne

Nawożenia pogłównego nie należy przeprowadzać zbyt późno (standardowo na początku czerwca), nie później niż w fazie 6 liści kukurydzy, ponieważ zbyt późne stosowanie azotu może opóźnić dojrzewanie i zbiór kukurydzy. Mają tu zastosowanie nawozy płynne organiczne (gnojowica, gnojówka) i mineralne (RSM) w formie amidowej (mocznik) lub interwencyjnie saletrzanej i amonowej.

Fot.1. Dzielenie dawek azotu i pogłówne nawożenie nawozami organicznymi jest najbardziej efektywne na glebach lekkich i w rejonach o dużej ilości opadów w okresie od kwietnia do czerwca gdzie ryzyko wymywania azotu jest azotu jest najwyższe.

Nawożenie w uprawie kukurydzy - aplikacja gnojowicy

Fot.2. Nawożenie pogłówne płynnymi nawozami organicznymi wymaga stosowania specjalnego osprzętu do rozlewania w międzyrzędzia kukurydzy.

Nawożenie w uprawie kukurydzy - aplikacja gnojowicy

 

 

 
KWS