KWS
   
 

Uprawa przedsiewna

Na polach, gdzie siew planowany jest we wczesnym terminie, uprawę przedsiewną najlepiej jest wykonać na kilka dni przed siewem, ponieważ sprzyja to ogrzaniu gleby.
Jeżeli planujemy wykonanie siewu w terminie późniejszym, lepiej jest zrezygnować z wykonania uprawy na kilka dni przed siewem, aby nie ryzykować szybkiego obsychania gleby, co w warunkach suchej wiosny może spowodować pogorszenie wschodów.

Głębokość uprawy powninna być zbliżona do głębokości siewu. Nasiona powinny dostać się na warstwę niewzruszonej gleby lub na warstwę wzruszoną i następnie ponownie zagęszczoną, co zapewnia ciągłość kapilar i dobre podsiąkanie wody z głębszych warstw gleby.

Górna warstwa gleby nie powninna być uprawiana zbyt miałko, aby nie doszło do jej zeskorupienia. Prawidłowo wykonana uprawa jest ważnym elementem agrotechniki wpływającym bezpośrednio na równomierne wschody. 

 

 
KWS