KWS
   
 

Termin siewu

Termin siewu

 

Wyznacznikiem terminu siewu niekoniecznie musi być data w kalendarzu, lepiej jest kierować się warunkami pogodowymi i glebowymi.
Do szybkiego skiełkowania nasiona kukurydzy o typie ziarna flint-dent potrzebują temperatury gleby w wysokości 8 – 10°C, dobrze przewietrzonej roli oraz dostępu do wody. Siewy można rozpocząć, gdy temperatura gleby na głębokości siewu wynosi +6°C, ale odmiany typu dent hodowli KWS dopiero wtedy, gdy gleba na głębokości siewu ziarna ogrzeje się do +10°C, a najlepiej do +12°C.

Siew powinno się zaczynać od odmian wczesnych flint-dent, przeznaczonych na wczesny zbiór, które mają zwykle bardzo dobry wigor wzrostu początkowego. Nie należy kierować się błędną, ale często słyszaną zasadą, że „odmiany późne trzeba siać wcześniej, gdyż muszą dłużej rosnąć”, ale kierować się typem  ziarna i jako pierwsze siać odmiany w typie flint (flint-dent) a odmiany typu dent dopiero po dobrym ogrzaniu się gleby, czyli później. Przy siewach opóźnionych powinno się zastosować odmiany wczesne, ponieważ mają one większą szansę osiągnąć optymalną dojrzałość.
Najważniejszym, ostatecznie rozstrzygającym kryterium powinien jednak być aktualny poziom zaopatrzenia gleby w wodę.

 

 

 
KWS