KWS
   
 

Termin siewu

Wyznacznkiem terminu siewu niekoniecznie musi być data w kalendarzu, lepiej jest kierować się warunkami pogodowymi i glebowymi.
Do szybkiego skiełkowania nasiona kukurydzy potrzebują temperatury gleby w wysokości 8 – 10°C, dobrze przewietrzonej roli oraz dostępu do wody.

Fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu jest kwitnienie tarniny, czereśni, porzeczki czerwonej oraz początek kwitnienia mniszka lekarskiego.

Siew powinno się zaczynać od odmian wczesnych, przeznaczonych na wczesny zbiór.W następnej kolejności należy siać odmiany średniopóźne, które dla osiągnięcia dojrzałości wymagają odpowiednio wyższej sumy temperatur. Przy siewach opóźnionych powinno się zastosować odmiany wczesne, ponieważ mają one większą szansę osiągnąć optymalną dojrzałość.
Najważniejszym, ostatecznie rozstrzygającym kryterium powinien jednak być aktualny poziom zaopatrzenia gleby w wodę.

Parametrem przydantnym przy wyborze partii nasion na wczesne siewy jest tzw. "cold test", który określa procentowy udział nasion kiełkujących w temp. 4°C.

 

 
KWS