KWS
   
 

Głębokość siewu

Tak płytko, jak to tylko możliwe, tak głęboko jak to konieczne by nasiona miały kontakt z wilgotną glebą.

Zalecana głębokość:

  • na glebach ciężkich 3 – 4 cm
  • na glebach lżejszych 5 – 6 cm

Należy zwrócić uwagę na równą głębokość odłożenia nasion, ich dobry kontakt z podłożem i dostateczne przykrycie.
Redlice wysiewające dawkę nawozu startowego podczas siewu nasion ustawić tak, aby nawóz odkładał się 5 cm obok i 5 cm poniżej nasion.

 

 
KWS