KWS
   
 

Gęstość siewu

Wybór obsady powinien w pierwszej kolejności uwzględniać warunki siedliskowe pola. Na poziom plonowania w danym roku ma wpływ przede wszystkim przebieg pogody.

Odmiany o krótkiej roślinie lub odmiany o dobrej tolerancji na suszę wykazują tendencję do wyższego plonowania przy wyższej obsadzie.
Przy wczesnym siewie i w trudnych warunkach ilość wysiewanych nasion należy ustalić na poziomie ok. 10% wyższym od zamierzanej obsady roślin.

W celu wyboru optymalnej obsady roślin można posłużyć się danymi zawartymi w poniższej tabeli (kliknij aby powiększyć):

Zapotrzebowanie na material siewny - odmiany kukurydzy 2012 

 

 

KALKULATORY KWS

pomogą obliczyć parametry istotne w ekonomicznej uprawie kukurydzy:

  


 
KWS