KWS
   
 

Czynniki sprzyjające wyrównanym i szybkim wschodom kukurydzy

Wyrównane i szybkie wschody kukurydzy to konieczny warunek, aby uzyskać wysokie plony zielonki lub ziarna. Bez dobrego startu plantacji nie będziemy zadowoleni przy zbiorach. 

Aby wschody kukurydzy były prawidłowe spełnionych zostać musi tylko kilka warunków. Problemem jest jednak, że rzadko do tego dochodzi, zazwyczaj przynajmniej jeden z nich nie zostaje spełniony.  


 
KWS