KWS
   
 

Zagospodarowanie resztek pożniwnych po uprawie kukurydzy

Wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przez rolnika mają na celu zwiększenie żyzności gleby i poprawienie jej stanu sanitarnego, co z kolei wpływać będzie na odpowiednią obsadę roślin wybranej odmiany, ich prawidłowy wzrost oraz odporność na choroby i szkodniki.

Podstawowa zasada uprawy roli brzmi: „Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak jest to konieczne, aby stworzyć roślinie korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało jak jest to możliwe”. Ta zasada obowiązuje również w przypadku sposobów zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy.
Metod zagospodarowania resztek pożniwnych po kukurydzy jest wiele. Każdy rolnik sam musi podjąć decyzję o wyborze określonej metody, gdyż zna on najlepiej możliwości sprzętowe swego gospodarstwa, stan żyzności gleby i warunki pogodowe, najlepiej też potrafi ocenić stan pola po zbiorze kukurydzy i wie jakie są wymagania rośliny następczej.

Istnieją dwa powody, dla których ważne jest zatroszczenie się o staranne zagospodarowanie resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy. Zabiegi agrotechniczne wykonywane w ramach zagospodarowywania resztek pożniwnych przyczyniają się do:

  • polepszenia właściwości fizyko-chemicznych gleby i zwiększenia jej biologicznej aktywności, a przez to produktywności uprawianych odmian (resztki pożniwne są źródłem cennych składników pokarmowych!)
  • zmniejszenia zagrożenia wystąpienia szkodników i chorób (słoma kukurydziana jest dobrą pożywką dla szkodników, grzybów i bakterii!) 

 
KWS