KWS
   
 

Zalecana obsada dla odmian kukurydzy KWS

W zależności od stanowiska oraz od odmiany zalecamy następującą obsadę (liczba roślin / m2), kliknij aby powiększyć

 

 

 

 

http://www.kws.pl/global/show_picture_admin.asp?id=aaaaaaaaaanokxr


 
KWS