KWS
   
 

Uwarunkowania nawożenia rzędowego

Nie jest przypadkiem, że nawożenie rzędowe rozpowszechniło się tak szybko właśnie w uprawie kukurydzy. Kukurydza jest wysiewana w rzędach odległych od siebie o 75 cm, a rozwój korzeni w pierwszych dwóch miesiącach od siewu ma miejsce przede wszystkim w pobliżu rzędów roślin. W klimacie Polski, w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi,  kukurydza wysiewana jest późno. Dzieje się tak ze względu na jej wysokie wymagania cieplne w okresie wschodów. Pomimo późnego siewu początkowy rozwój  kukurydzy przebiega zwykle  w warunkach wiosennych chłodów, które hamują uwalnianie składników pokarmowych w glebie oraz sprawiają, że trudniej są one pobierane przez rośliny. Kukurydza jako roślina cechuje się stosunkowo wolnym rozwojem początkowym, a także wolną budową systemu korzeniowego w początkowym okresie wzrostu. Dlatego tylko w niewielkim stopniu potrafi wykorzystać zastosowane przedsiewnie nawożenie mineralne. Często występujące w tym okresie chłody spowalniają przemianę azotu i fosforu w glebie w formy dostępne dla roślin, co skutkuje ich niską dostępnością.  

Z drugiej zaś strony, okres rozwoju początkowego tj. 50-70 dni od wschodów jest okresem krytycznym pod względem zaopatrzenia kukurydzy w fosfor.  Sytuacja ta wymaga zastosowania środków które zapewnią roślinom kukurydzy lepsze zaopatrzenie  w deficytowe składniki pokarmowe. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest właśnie nawożenie rzędowe nazywane także nawożeniem zlokalizowanym lub nawożeniem startowym. Nawożenie rzędowe stosuje się za pomocą dodatkowego osprzętu zainstalowanego na siewniku punktowym do kukurydzy, którego zadaniem jest umiejscowienie nawozu granulowanego lub płynnego na tyle blisko roślin, aby dostarczone składniki były łatwo i szybko dostępne, jednak na tyle daleko by nawóz nie uszkodził kiełkujących siewek.  Tego rodzaju zabieg podnosi stężenie składników w przestrzeni rozwoju  systemu korzeniowego młodej rośliny ułatwiając ich pobieranie i w ten sposób ograniczając ich deficyt. Chcąc uzyskać taki sam efekt za pomocą nawożenia rzutowego należałoby zastosować wielokrotnie wyższe dawki nawozów.  


 
KWS