KWS
   
 

Efekty nawożenia rzędowego

Nawożenie rzędowe daje widoczny gołym okiem szybszy wzrost młodych roślin. Łatwo to zauważyć na polu w przypadku gdy nastąpiło zatkanie którejś z redlic wysiewających nawóz i nie dostał się on pod rząd wysiewanej kukurydzy. Rośliny te rosną znaczenie wolniej prezentując objawy niedoboru fosforu lub azotu . Różnice te najczęściej zanikają z nadejściem wyższych temperatur. Efekty wzrostu plonowania w wyniku zastosowania nawożenia fosforowego wahają się od 2 do 5 dt ziarna w połączeniu ze wcześniejszym dojrzewaniem roślin, które profituje niższą wilgotnością ziarna przy zbiorze lub podwyższoną zawartością suchej masy w kiszonce.

  • Nawożenie rzędowe fosforem przynosi najlepsze efekty przede wszystkim na glebach mało zasobnych w fosfor ale także w warunkach niskiego pH gleby,  kiedy spada dostępność fosforu. Należy pamiętać, aby zastosować rzutowo część  koniecznej wówczas wysokiej dawki nawożenia fosforu.
  • Nawożenie rzędowe kukurydzy daje dobre efekty na glebach zimnych, zwięzłych oraz w rejonach klimatycznego pogranicza dla uprawy kukurydzy gdzie niweluje skutki niskich temperatur w okresie wiosny.  
  • Nawożenie rzędowe warto stosować na glebach piaszczystych ubogich w substancję organiczną, gdzie procesy udostępniania składników przebiegają trudniej aniżeli na glebach gliniastych.
  • Nawożenie rzędowe dobrze komponuje się z nawożeniem organicznym dostarczając kukurydzy łatwo dostępnego azotu i fosforu do czasu, gdy nie zaczną się one uwalniać w procesie mineralizacji z substancji organicznej nawozu. Wówczas warto  zastosować  dawkę azotu  30-80 kg/ha w postaci saletry amonowej i fosforanu amonu. Dawka ta musi zostać zbilansowana zależnie od ilości i rodzaju wprowadzonego nawozu organicznego i może stanowić całość azotu zastosowanego w formie mineralnej.

 
KWS