KWS
   
 

Składniki, dawki i nawozy stosowane w nawożeniu rzędowym kukurydzy

Roślina kukurydzy  w okresie rozwoju początkowego potrzebuje nieduże ilości azotu i fosforu, jednak ze względu na problemy z ich dostępnością i  pobieraniem konieczne jest ich dostarczenie w nawożeniu rzędowym. Przyjmuje się wówczas dawki  fosforu w przedziale od  20-70 kg P2O5/ha w zależności od rodzaju gleby i poziomu zasobności gleby w ten pierwiastek. U naszych zachodnich sąsiadów stosuje się sposób dawkowania fosforu w na nawożeniu rzędowym kukurydzy w zależności od jego poziomu zasobności w glebie i rodzaju gleby.

 Drugim deficytowym składnikiem w okresie rozwoju początkowego jest azot, którego optymalna dawka w nawożeniu rzędowym wynosi 20-30 kg  i nie powinna  przekraczać w tym sposobie nawożenia 80-90 kg na glebach ciężkich i 60 kg na glebach lekkich.
W nawożeniu rzędowym mają zastosowanie przede wszystkim łatwo dostępne formy fosforu i azotu.  Obecnie standardowo stosowanym w nawożeniu rzędowym nawozem  jest fosforan amonu w dawce ok. 100 kg nawozu/ha (18 N+46 P2O5/ha). Nawóz  ten zawiera łatwo rozpuszczalną w wodzie formę fosforu, a także formę amonową azotu, która ułatwia pobieranie fosforu. Z punktu widzenia zaopatrzenia kukurydzy w szybko przyswajalny azot optymalna proporcja azotu do fosforu w nawożeniu rzędowym wynosi 1:1. Bardzo dobrze sprawdza się wówczas mieszanka (blending) fosforanu amonu i saletry amonowo-wapniowej (27N) w proporcji 1:1 zastosowana w dawce 100 kg nawozu/ha co daje w czystym składniku 22,5 kg N+23 kg P2O5 /ha . Wybierając saletrę amonową do przygotowania mieszanki należy zwrócić uwagę by dobierać na komponenty mieszanki nawozy o zbliżonych wielkościach granul. Pozwoli to uniknąć rozwarstwiania się nawozów w skrzyni nawozowej, następstwem czego jest nierównomierny wysiew poszczególnych składników. Na polskim rynku w ostatnich latach pojawiły się gotowe nawozy, w których azot występuje w proporcji 1:1 (np. Eurofertil Plus NP 35) co jest optymalnym rozwiązaniem.

W sytuacji wysokich i bardzo wysokich zawartości fosforu, przy uregulowanym odczynie i dobrej strukturze gleby spada efekt rzędowego stosowania tego składnika. Wówczas warto wykonać próby bez fosforu w nawożeniu rzędowym i obserwując brak fioletowienia liści kukurydzy w czasie chłodów można ograniczyć stosowanie fosforu w latach następnych na rzecz wyższej dawki azotu W nawożeniu rzędowym zalecane jest także stosowanie magnezu
i siarki jeśli ich niedobory występują w glebie. Magnez można stosować w postaci kizerytu  w dawce 100-200 kg nawozu /ha  w mieszaninie z nawozami fosforowo – azotowymi.

Od ponad 10 lat stosowany jest w Polsce pełnoskładnikowy nawóz płynny do nawożenia rzędowego ADOB MA. Jego dużym atutem jest zawartość w pełni rozpuszczonego fosforu, co znaczenie poprawia jego dostępność dla roślin

Ze względu na powszechne występującą w nawozach rolniczych formę chlorkową potasu nie zaleca się stosowania potasu w nawożeniu rzędowym. Jony chloru odpowiadają za efekt zasolenia, który może negatywnie wpłynąć na wschody i wzrost początkowy roślin. Nawozy potasowe należy stosować rzutowo jesienią lub wiosną przed siewem kukurydzy.


 
KWS