KWS
   
 

Sposób aplikacji nawożenia rzędowego

Maksymalne wielkości dawek nawozu możliwe do zastosowania za pomocą oprzyrządowania zainstalowanego na siewnikach. wskazują na możliwość wprowadzenia całych dawek nawożenia w postaci nawozów wieloskładnikowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie jest to optymalny sposób zaspokajania potrzeb żywieniowych kukurydzy zwłaszcza na glebach ubogich w fosfor i potas. Fosfor jest składnikiem niemobilnym, dlatego musi być on dostępny w całej warstwie ornej, a nie tylko w pobliżu rzędu roślin. Stosowanie pełnych dawek potasu w postaci chlorkowej może skutkować pogorszeniem wzrostu kukurydzy wskutek zasolenia gleby. Nie należy się sugerować faktem, że kukurydza jest tolerancyjna na zasolenie skoro nie widać jego objawów na roślinach. Stosowanie bardzo wysokich dawek nawożenia w bezpośrednim sąsiedztwie roślin może się okazać nazbyt uproszczonym rozwiązaniem w sytuacji, gdy stawia się za cel osiąganie bardzo wysokich plonów. Poza tym trzeba zdawać sobie sprawę że optymalny okres siewu kukurydzy jest krótki, a  konieczność częstego napełniania zbiornika nawozowego prowadzi do wydłużenia czasu siewu, co może skutkować zbyt późnym siewem części areału czego konsekwencją  jest spadek plonowania i opóźnienie dojrzewania. Podsumowując: nawożenie rzędowe powinno w pierwszej kolejności być zabiegiem wspomagającym wzrost kukurydzy w okresie rozwoju początkowego a nie sposobem na wprowadzenie całego nawożenia mineralnego


 
KWS