KWS
   
 

Rola ziarna kukurydzianego w produkcji wysokoenergetycznej kiszonki

W jaki sposób udział ziarna wpływa na wartość energetyczną kiszonki:

Wybór odmiany kukurydzy do uprawy na ziarno odbywa się najczęściej na podstawie bardzo prostych kryteriów:  plonu ziarna  i jego wilgotniości w czasie zbioru.

Wybór odmiany kukurydzy na kiszonkę wciąż stwarza dużo trudności. Dla wielu hodowców bydła podstawowym kryterium wyboru odmiany jest wysokość roślin oraz plon świeżej masy. Tylko niektórzy uwzględniają stadium dojrzałości ziarna w momencie zbioru, co pozwala ocenić trafność wyboru wczesności odmiany. Najczęściej wysiewane są odmiany zbyt późne dla praktykowanych terminów zbioru, które rzeczywiście zapewniają wysoki plon świeżej masy, ale produkowana z nich kiszonka jest pod względem jakości daleka od wymagań stawianych przez wysokoprodukcyjne rasy bydła.

W wielu gospodarstwach zbyt wczesny termin zbioru kukurydzy podyktowany jest koniecznością zasiewu ozimin lub poplonów. Kukurydza jest często zbierana za wcześnie, tj. zanim osiągnie wysoką zawartość skrobi (ok. 35%), decydującą o jakości kiszonki w żywieniu wysokowydajnych zwierząt.

Najwyższą wartość żywieniową ma w roślinie kukurydzy ziarno i to jego udział decyduje w pierwszej kolejności o jakości kiszonki z kukurydzy. Ze wszystkich części rośliny kukurydzy to ziarno ma najwyższą koncentrację energii oraz najwyższą strawność. Zatem wyższy udział ziarna podnosi koncentrację energii i strawność całych roślin.

W przeciwieństwie do ziarna wartość żywieniowa łodygi i liści jest dużo niższa, a na dodatek ulega ona znacznym zmianom w okresie dojrzewania kukurydzy, także pod wpływem czynników pogodowych i glebowych. W trakcie samego procesu zakiszania strawność łodyg i liści spada o ok. 2,5%.   

Dawkowanie  przeżuwaczom większych ilości ziarna, a więc większych ilości skrobi z kukurydzy, nie wprowadza, w odróżnieniu od  innych zbóż, ryzyka wystąpienia kwasicy żwacza. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że właściwość ta potęguje się dopiero w ziarnie zbieranym w późniejszych stadiach dojrzałości i maksimum osiąga w stadium dojrzałości fizjologicznej  tzw. stadium „czarnej plamki”, wówczas kukurydza osiąga także maksymalną zawartość i wydajność skrobi z hektara. Stosując plon ziarna jako podstawowe kryterium wyboru odmiany do uprawy na kiszonkę należy pamiętać, że najlepsze efekty  uzyskuje się  przy zbiorze sieczkarniami wyposażonymi w sprawnie działający zgniatacz ziarna; sprawny zgniatacz ziarna jest warunkiem zbioru kukurydzy w zaawansowanych stadiach dojrzałości!

Z RONALDINIO zyskasz podwójnie! Posłuchaj dlaczego...

 

 
KWS