LAURINIO

Z 200 / K 200
Na ziarno, na grys, także na kiszonkę

W uprawie na ziarno:

  • bardzo wczesna odmiana ziarnowa
  • wysoki potencjał plonowania, 3 miejsce pod względem plonowania w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010-2011
  • ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i osiąga niską wilgotność: 22,7% w 2011 i 22,7% w 2010 w badaniach rejestracyjnych COBORU
  • ziarno w typie flint, szkliste - w połączeniu z niską wilgotnością w czasie zbioru wskazuje na dobrą przydatność do produkcji grysu                                                                              

W uprawie na kiszonkę:

  • wysoka, dobrze ulistniona roślina z efektem stay green umożliwia uprawę na wysokoenergetyczną kiszonkę, również w plonie wtórnym

Cechy agrotechniczne:

  • wysoka tolerancja na Fusarium spp.
  • przeciętne wymagania glebowe

Laurinio 2012