KWS
   
 

Nawożenie w uprawie kukurydzy

Kukurydza jest rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych i cechuje się stosunkowo powolnym rozwojem początkowym, z czego wynikają ograniczone możliwości pobierania składników we wczesnym okresie wzrostu.

Z drugiej zaś strony kukurydza jak żadna inna roślina uprawna potrafi wykorzystywać azot uwalniany w procesie mineralizacji. Stąd efektywnie wykorzystuje wszelkiego rodzaju nawożenie organiczne i resztki pożniwne pozostające w glebie.

Zasadniczo w nawożeniu azotowym kukurydzy mają zastosowanie nawozy o spowolnionym działaniu: nawozy organiczne i mocznik (forma amidowa azotu), których zadaniem jest pokryć wysokie zapotrzebowanie kukurydzy na azot w okresie strzelania w pęd, kwitnienia oraz dojrzewania ziarna.

 

 
KWS