KWS
   
 

Agrotechnika buraków na biogaz

Nawożenie buraków energetycznych:

Zastosowanie optymalnego z punktu widzenia biologii buraka nawożenia mineralnego jest bardzo istotnym elementem w uprawie na cele energetyczne. Dotyczy to szczególnie zwiększenia dawki azotu (180–200 kg N/ha), a zwłaszcza jego optymalnej dystrybucji w okresie wegetacji. Taka technologia nawożenia podnosi plon biologiczny zarówno korzeni jak i liści. Zastosowanie prawidłowego z punktu widzenia biologii rośliny nawożenia pozwoli zwiększyć plon korzeni o 5-8%, a plon liści o ponad 20%. W sumie, optymalizując tylko wymienione elementy agrotechniki uzyskać można zwiększenie plonu korzeni o 8-12% i plonu liści o ok. 20% bez obniżania jakości surowca przeznaczonego na biogaz.

 

Technologia zbioru buraków energetycznych:

Przy uprawie buraków na cukier w czasie zbioru ogławia się liście wraz z tzw. główką, czyli częścią korzenia, z której wyrastają liście. Ogłowione buraki stanowią lepszy jakościowo surowiec dla cukrowni, gdyż w główkach zgromadzone są substancje obniżające wydatek cukru w procesie jego produkcji (melasotwory, białka). Zbiór buraków na biogaz odbywać się będzie wraz z główkami (liście odcięte 3-4 cm nad powierzchnią buraka). Burak wraz z główką jest pełnowartościowym substratem. Zbiór buraków wraz z główką powoduje, że plon jednostkowy z 1 ha wzrasta o 3-7%. Dodatkową zaletą takiego zbioru jest to, że burak bez uszkodzeń przechowuje się znacznie lepiej, bez strat masy korzenia i zawartości cukru związanych z chorobami rozwijającymi się w czasie składowania.

Problemem jest na razie możliwość jednoczesnego zbioru korzeni i liści buraków. Żaden z obecnie używanych wydajnych kombajnów buraczanych (Holmer, Ropa itd.) nie posiada jeszcze technicznych rozwiązań umożliwiających jednoczesny zbiór korzeni i liści.

Agrotechnika buraków na biogaz


 
KWS