KWS
   
 

Przechowywanie buraków na biogaz

Forma substratu - buraki świeże lub zakiszane:

Buraki można wykorzystać jako substrat dla biogazowni zarówno w formie świeżej, bezpośrednio po zbiorze lub po zmagazynowaniu na pryzmach (okres przechowywania ok. 40-60 dni). W celu ochrony buraków przed mrozem obowiązują takie same zasady jak w przypadku przechowywania roślin w pryzmach na obrzeżach pola, przed dostawą do cukrowni.

Najbardziej wskazane jest jednak konserwowanie buraków w formie kiszonki, wtedy okres składowania może trwać do następnych zbiorów. Można zakiszać całe korzenie buraków lub rozdrobnione korzenie i liście razem. Szczególnie korzystne jest zastosowanie kiszonki mieszanej, zwłaszcza wspólnie z kukurydzą. Doświadczenia wykazały, że kiszonka mieszana z udziałem do 50% buraków wykazuje synergizm w konwersji na biogaz zapewniając wydajny i stabilny przebieg fermentacji. Problemem może być koordynacja pory zbioru obydwu substratów do kiszenia.

Oczyszczanie buraków:

Stosowanie buraków cukrowych do produkcji biogazu wiąże się jednak również z pewnymi trudnościami. Główne z nich to konieczność mycia lub mechanicznego czyszczenia korzeni po zbiorze. Zawarty na powierzchni korzeni piasek powoduje zanieczyszczenie fermentatora. Problem nie dotyczy drobnych frakcji gleby, gdyż frakcje ilaste czy pylaste ulegają łatwo dyspersji w wodzie i jako zawiesina opuszczają fermentator. Rozwiązaniem jest mycie lub mechaniczne czyszczenie korzeni przed bezpośrednim użyciem lub zakiszaniem. Jest to niestety czynność wymagająca dodatkowego nakładu energii. KWS skonstruował przewoźną myjnię do buraków o wydajności mycia korzeni do 60 ton na godzinę, której wydajność można skoordynować z pracą wydajnego kombajnu.

Istnieje także możliwość suchego doczyszczania korzeni buraka przed bezpośrednim użyciem lub zakonserwowaniem. Urządzenie do mechanicznego doczyszczania korzeni na sucho oraz usuwania kamieni poleca firma Grimme.

Rozdrobnienie buraków:

Przed poddaniem ich fermentacji, zebrane lub przechowane buraki cukrowe muszą zostać odpowiednio rozdrobnione. Najbardziej wydajne jest zastosowanie rozdrabniania do wielkości „pudełka zapałek”. Taka wielkość jest dla procesów fermentacji optymalna, zapobiega stratom soku i nie powoduje nadmiernego zużycia energii. Zastosowanie znajdują tu wszelkie dostępne rozdrabniacze stosowane w przetwórstwie (paszowe, kompostowe, recyklingowe).

Kombajn do zbioru buraków energetycznych:

Kwestię doczyszczania korzeni, ich rozdrabnianie i jednoczesny zbiór liści rozwiązuje zastosowanie specjalistycznego kombajnu. Polecamy do tego celu trzyrzędowy kombajnu firmy Thyregod (jednoczesny zbiór korzeni i liści z ich wstępnym oczyszczeniem i rozdrobnieniem). Jest to specjalna maszyna dostosowana do zbioru buraków na biogaz. Zebrana mieszanka korzeni i liści nadaje się zarówno do bezpośredniego zużycia jak i do zakiszenia bez dodatkowej obróbki surowca.
Zastosowanie specjalistycznego kombajnu jest szczególnie wskazane w rejonach,  gdzie produkcja biomasy z buraków stanie się jednym z podstawowych kierunków uprawy, zwłaszcza w specjalistycznym płodozmianie roślin energetycznych.

 

 


 
KWS