KWS
   
 

Hodowla kukurydzy energetycznej

Pod pojęciem kukurydza energetyczna kryje się w KWS kierunek hodowli odmian kukurydzy zoptymalizowanych pod kątem przydatności do produkcji metanu w biogazowni.

W roku 2002 wdrożono w KWS unikatowy w skali światowej projekt, w ktorym przyjęto za cel podniesienie wydajności metanu z hektara powierzchni poprzez wzrost plonu ogólnego suchej masy z hektara.
Program hodowli odmian energetycznych odłączono od programu hodowli odmian kiszonkowych na cele pastewne, po to żeby szybciej i wydatniej podwyższyć plon suchej masy z całych roślin. U odmian kiszonkowych, przeznaczonych na paszę przyrost plonu ogólnego suchej masy osiągano na drodze hodowlanej wolniej ze względu na konieczność jednoczesnego poprawiania parametrów jakościowych jak zawartość skrobi i koncentracja energii.

Rozdzielenie programów hodowlanych było nieodzowne, ponieważ wymogi i oczekiwania względem odmian do produkcji energii różnią się od wymogów i oczekiwań względem odmian paszowych/kiszonkowych

Po sześciu latach intensywnej hodowli w wynikach doświadczeń pojawiły się pierwsze sukcesy tej koncepcji hodowlanej - przyrost ogólny suchej masy u odmian hodowanych na cele energetyczne obrazuje poniższy wykres:

Kukurydza energetyczna - rozwój hodowli

Postęp w hodowli kukurydzy energetycznej i paszowej

 

 


 
KWS