KWS
   
 

Cechy kukurydzy energetycznej

W początkowych fazach powstawania biogazowni rolniczych dyskutowano na temat „kukurydzy właściwej dla biogazowni”. Na przestrzeni lat na podstawie badań naukowych wykrystalizował się pogląd (Dr. J. Eder i in., Dr. Oechsner i in. Dr. F. Kaiser), że najważniejszą cechą odmian kukurydzy energetycznej jest plon ogólny suchej masy. Badania dowodzą, że celuloza dostarcza co najmniej takie same ilości metanu co skrobia, co oznacza, że od odmian przeznaczonych do produkcji biogazu wymaga się przede wszystkim wysokiego plonu biomasy, a nie jak w produkcji paszy dla bydła, dobrego wykształcenia kolb i wysokiego plonu skrobi.

Droga obrana przez KWS w programie hodowli kukurydzy energetycznej znalazła w ten sposób swoje naukowe potwierdzenie. Im wyższa wydajność biomasy z hektara tym wyższy jest uzysk metanu z hektara i w końcowym efekcie wyższa opłacalność biogazowni.

Wysokość plonowania staje się jako cecha coraz ważniejsza
w czasach kurczących się powierzchni użytków rolnych nadających się do opłacalnego użytkowania. W miarę wzrostu liczby biogazowni uprawa pod ich potrzeby będzie konkurować z produkcją paszy dla bydła. Podniesienie plonu biomasy z hektara staje się w takiej sytuacji koniecznością.


 
KWS