KWS
   
 

Wybór odmiany kukurydzy energetycznej

Wybór odmiany kukurydzy do produkcji biogazu uzależniony jest przede wszystkim od specyfiki warunków funkcjonowania gospodarstwa.

Wybór odmiany kukurydzy wg kierunku użytkowania

Należy przy tym uwzględnić następujące cechy:

 • Wysokość plonu ogólnego suchej masy
 • Wierność plonowania
 • Wczesność

Aby zabezpieczyć funkcjonowanie biogazowni niezbędne jest zapewnienie wysokiego jakościowo, całorocznie dostępnego substratu. Przy wyborze odmiany, obok kryterium wydajności plonowania uwagę należy zwracać  na jej wczesność, która zapewni osiągnięcie optymalnej dojrzałości roślin. Idealną dojrzałość wyznacza zawartość suchej masy w plonie ogólnym w przedziale 28-35%.

Taka zawartość suchej masy niesie ze sobą:

 • Maksimum plonowania
 • Stabilność kiszonki
 • Dobry stopień rozkładalności biomasy w fermentorze
 • Optymalizację uzysku metanu z kg suchej masy
 • Bezkolizyjny przepływ w biogazowni (nie tworzą się złogi denne, kożuchy itp.)

Wybierając odmianę na cele energetyczne dobrze jest uwzględnić indywidualne warunki glebowo-klimatyczne gospodarstwa. Do najważniejszych należą:

 • Suma temperatur w okresie wegetacji
 • Ilość dostępnej wody i rodzaj gleb
 • Występowanie chorób

Wpływ stopnia dojrzałości zbieranej kukurydzy na tworzenie metanu obrazuje poniższy wykres:

Wpływ stopnia dojrzałości kukurydzy na tworzenie metanu

Moc biogazowni a wybór odmiany

Wielkość biogazowni, a tym samym zapotrzebowanie na powierzchnię potrzebną do produkcji biomasy są równie ważne dla wyboru odmian. Im większa biogazownia i im dłuższy jest czas zbioru, tym bardziej konieczne staje się stopniowanie wczesności odmian w celu osiągnięcia optymalnych zawartości suchej masy.

 


 
KWS