KWS
   
 

Technologia uprawy

Technologia uprawy kukurydzy na biogaz nie rożni się od technologii stosowanej w uprawie dmian przeznaczonych na kiszonkę dla bydła. Przygotowanie gleby, siew, nawożenie
i ochrona muszą zostać przeprowadzone z taką samą starannością jak przy produkcji paszy dla bydła.

Celem nadrzędnym jest maksymalizacja plonu ogólnego suchej masy. Bardzo ważne jest zadbać o to, aby podczas zbioru nie doszło do zanieczyszczenia sieczki. Zbiór i zakiszanie muszą być zorientowane na uzyskanie kiszonki o wysokich walorach higienicznych decydujących o dobrej jakości substratu dla biogazowni.


 
KWS