KWS
   
 

Uszkodzenia zimowe roślin

Straty spowodowane uszkodzeniami zimowymi roślin mogą bardzo negatywnie wpłynąć na opłacalność uprawy rzepaku. Przyczyn uszkodzeń zimowych może być przy tym dużo i są one różnorodne. Zamieszczona poniżej tabela zawiera obok przyczyn zależnych od typu odmiany również inne przyczyny oraz czynniki wpływające na powstawanie szkód zimowych, a także możliwe środki zapobiegawcze.

 

Zaobserwowana szkoda

Przyczyna szkody

Środki zaradcze

Przerośnięta plantacja
(długość łodygi przekracza 5 cm)


Zbyt „bujna” odmiana
Za wczesny siew
Za gęsty siew
Za dużo azotu

Dopasować odmianę do terminu siewu
Dopasować ilość wysiewu do terminu siewu
Zastosować regulatory wzrostu
Dopasować nawożenie
Zwiększona wrażliwość na mróz Zbyt wysoka dostępność azotu jesienią
Niedostateczna dostępność K, Mg oraz mikroelementów
Wystąpienie szkodników
Za późne lub zbyt wysokie dawki zastosowanego herbicydu

Dopasować zaopatrzenie w azot
Zapewnić zaopatrzenie w siarkę
Zastosować insektycyd
Stosowanie herbicydu możliwie wcześnie po
wschodach

 

Oderwane korzenie Zbyt szybki rozwój jesienny
Przedwczesny wzrost wiosną
Zmienne mrozy, głęboko przemarznięta gleba

Dopasować siew i dobór odmiany
Unikać zbyt dużej dostępności azotu
dobre zaopatrzenie w substancje pokarmowe

 

Wysychanie roślin Zbyt duże pokrycie liści solą Terminowy siew, dobre odżywienie gleby,
dobór odmiany, doprawienie gleby/zwałowanie
zbyt lekkiej gleby, unikanie stosowania pylących nawozów na zamarzniętej glebie 
 

 
KWS