KWS
   
 

Szkodniki na plantacjach rzepaku wiosną

Rzepak ozimy narażony jest podczas całego swojego okresu wegetacji na porażenie szkodnikami, które mogą stanowić duże zagrożenie dla plantacji. Aby nie dopuścić do powstania dużych strat w plonie należy dokładnie i regularnie kontrolować plantację na obecność szkodników i przystąpić do ich zwalczania w momencie przekroczenia  przez nie progu szkodliwości.

Monitoring pojawiania się szkodników rzepaku

Pierwsze szkodniki pojawiają się na rzepaku ozimym przy ciepłej pogodzie już wczesną wiosną, gdy średnia temperatura powietrza przekracza 0şC. Starannie prowadzony nadzór plantacji i kontrola pojawiania się szkodników ułatwiają podjęcie decyzji o zastosowaniu chemicznego zabiegu ochrony. Nie za każdym razem przy wystąpieniu szkodników konieczne jest stosowanie insektycydów. Pomocą w podjęciu decyzji o zastosowniu lub zaniechaniu zabiegu chemicznego może być użycie żółtych naczyń, które stały się ważnym i praktycznym instrumentem mierzenia stopnia wystąpienia oraz przebiegu porażenia plantacji przez szkodniki. Posługując się żółtymi naczyniami (pułapkami chwytnymi) należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

  • Aby wartość informacji o porażeniu szkodnikami była wiarygodna, należy odpowiednio wcześnie rozstawić żółte naczynia na plantacji (na początku lutego, chyba że utrzymuje się zimowa pogoda).
  • Wysokość, na której umieszcza się żółte naczynia, należy dopasowywać do wysokości roślin na plantacji tak często, jak jest to konieczne. Tylko wtedy, kiedy pułapki „rosną” wraz z łanem rzepaku można liczyć na otrzymanie wiarygodnych wyników.
  • Naczynia powinny zostać umieszczone nie za blisko brzegów pól (w odległości 10-15 m od brzegów), aby można było dobrze kontrolować nalot szkodników. 
  • Naczynia chwytne powinny zostać rozstawione na plantacji przede wszystkim w bliskości pasów brzeżnych graniczących z polami, na których rzepak był uprawiany w roku poprzednim. 
  • Na jednej plantacji należy proporcjonalnie rozmieścić przynajmniej 4 naczynia.  
  • Użycie żółtych naczyń pozwala zdobyć informacje na temat pierwszego nalotu szkodników i ich aktywności, nie pozwala natomiast na uzyskanie informacji o stopniu porażenia plantacji. (Do ustalenia stopnia porażenia plantacji przez szkodniki  z gatunku chowaczy potrzeba osobnego oznaczenia uzyskanego drogą otrząsania  pąków kwiatowych lub całych kwiatostanów).
  • Aby chronić inne gatunki owadów jak trzmiele, pszczoły, bzygowate oraz motyle należy przykryć naczynia chwytne gęstą siatką ze sztucznego tworzywa.
  • Aby polepszyć warunki kontroli należy regularnie czyścić żółte naczynia, a w przypadku silnego nasłonecznienia uzupełniać braki płynu. 
  • Żółte naczynia napełnia się wodą do 2/3 wysokości. Dodanie 2-3 kropli płynu do mycia naczyń redukuje napięcie powierzchniowe i utrudnia szkodnikom wydostanie się z pułapki.
  • Aby zapobiec przelewaniu się naczyń chwytnych podczas deszczu można wykonać kilka małych otworów pod górnym brzegiem naczynia.

 


 
KWS