KWS
   
 

Przygotowanie gleby pod siew

Gleba przygotowana pod siew rzepaku powinna mieć drobnogruzełkowatą strukturęi być dobrze osiadła.

Uwaga: Zbyt drobna struktura gruzełkowata i  nadmierne rozpylenie gleby niosą niebezpieczeństwo zamulenia się jej podczas silnych opadów deszczu. Brak powietrza może zredukować zawiązki rozgałęzień bocznych przy szyjce korzenia.

  • Celem w przygotowaniu gleby pod siew rzepaku jest uzyskanie drobnogruzełkowatej struktury wierzchniej warstwy gleby, w którą sieje się nasiona na głębokość 1-2 cm (w mulcz – na głębokość 3-4 cm).
  • Bardzo ważne, niezależnie od podstawowej uprawy, jest dostateczne wtórne utwardzenie gleby.

Siew i założenie plantacji

Optymalnie wykonany siew jest warunkiem wysokich i pewnych plonów, ponieważ plony rzepaku są w dużej mierze zależne od właściwego pokroju roślin rzepaku przed zimą. Istotnymi czynnikami są tutaj właściwy dobór odmiany, terminu siewu oraz optymalna ilość wysiewu.

  • Siew powinien mieć miejsce w optymalnym terminie(w zależności od regionu), w warunkach Polski jest to okres pomiędzy 10 a 25 sierpnia.
  • W regionach, gdzie rośliny dobrze i szybko rosną należy unikać zbyt wczesnych terminów siewu, ponieważ zbyt intensywnie rozwinięty łan może być narażony na szkody spowodowane złym przezimowaniem roślin.
  • W przypadku odmian populacyjnych należy wykonać siew we wcześniejszych terminach, ze względu na powolniejszy rozwój młodych roślin. Należy unikać skrajnie późnych siewów wrześniowych.
  • Jeżeli nie da się uniknąć późnych siewów, należy podnieść ilość wysiewu  stosownie do typu wysianej odmiany.
  • Na późne siewy we wrześniu odmiany mieszańcowe nadają się lepiej niż odmiany populacyjne ze względu na swój szybki początkowy rozwój i lepsze wykształcanie korzeni.
  • Jeżeli siew miał miejsce w warunkach zbyt mokrej pogody lub przygotowana do siewu gleba jest zbyt gruboziarnista, należy liczyć się ze złymi wschodami.
  • Nasiona należy siać tym głębiej (do maksymalnie 4 cm), im lżejsza jest gleba i im bardziej jest ona sucha.

 
KWS