KWS
   
 

Termin siewu


 

Polska jest krajem zróżnicowanym pod względem klimatycznym, dlatego różne są także terminy optymalnego siewu. Należy przestrzegać w poszczególnych rejonach optymalnych terminów siewu, aby rośliny osiągnęły przed zimą pożądany poziom wzrostu i rozwoju. Zalecenia dotyczą normalnego przebiegu pogody w okresie późnego lata. Podczas ustalania terminu siewu należy monitorować przebieg pogody, ponieważ ulewne deszcze zaraz po płytkim siewie rzepaku mogą spowodować wymycie nasion oraz zaskorupienie gleby. Lepiej będzie posiać rzepak 2-3 dni po ulewie, niż przed lub w trakcie dużego opadu. Termin siewu odmian mieszańcowych
można nieco opóźnić (około 5 dni bez straty plonu), jednak nie należy zapominać, że dalsza zwłoka może spowodować obniżenie plonu o kilka procent. Prowadzone są liczne badania na temat opóźnienia terminów siewu oraz konsekwencji takich decyzji, jednak dane nie
są spójne ze względu na zbyt istotne zmiany temperatur oraz różne terminy zatrzymania wegetacji pomiędzy sezonami. Są lata, kiedy opóźnione terminy siewów nie przynoszą strat, jednak można to uznać za właściwość tak powtarzalną jak loteria.
Kolejną sprawą są liczne doświadczenia rolników w zachodniej i południowej części kraju dotyczące siewu rzepaku bezpośrednio po zbiorze wczesnej kukurydzy (do FAO 190), często zakończone sukcesem. Jednak, jeśli rok jest suchy, kiełkowanie opóźni się i musimy liczyć się z nawet miesięcznym spóźnieniem po terminie agronomicznym i ogromnymi, o ile nie całkowitymi, stratami plonu. W rejonie o zwiększonym ryzyku wystąpienia kiły kapustnych nie należy przyspieszać terminu siewu rzepaku. W temperaturze poniżej 15oC infekcja korzeni przebiega bardzo powoli lub do niej nie dochodzi.


 
KWS