KWS
   
 

Gęstość siewu

Obok terminu i techniki siewu oraz przygotowania roli i typu odmiany, gęstość siewu jest jednym z czynników sterowania rozwojem przedzimowym rzepaku.

 

Czynniki wpływające na gęstość siewu:

  • Stanowisko: ważne jest, aby do danego stanowiska właściwie dopasować gęstość siewu, co umożliwi rozwój silnych, dobrze rozgałęzionych roślin.
  • Przygotowanie roli do siewu, technika siewu: przy dobrych warunkach siewu i dobrej technice siewu można zredukować gęstość siewu.
  • Warunki pogodowe: im lepsze warunki pogodowe w czasie siewu i kiełkowania, tym większe możliwości zmniejszenia gęstości siewu.
  • Odmiana: w przypadku odmian mieszańcowych, zależnie od stanowiska, można zredukować gęstość siewu o 20-30% w porównaniu do odmian populacyjnych.
  • W optymalnych warunkach i siewie w połowie sierpnia idealna gęstość siewu dla odmian mieszańcowych to 35-50 nasion (zdolnych do kiełkowania)/m2, zaś dla odmian populacyjnych 60-80 nasion (zdolnych do kiełkowania)/m2.
  • Termin siewu: zależnie od możliwości, najlepiej jest trzymać się optymalnego terminu siewu. W razie siewu późniejszego należy podnieść gęstość siewu wg następującego wzoru:

Ilość nasion potrzebna do wysiewu:

Wzór na ilość wysiewu - rzepak

(Masa tysiąca nasion (MTN) oraz zdolność kiełkowania (ZK w %) znajdują się na świadectwie jakości nasion wydanym przez SON)

Rzepak jest rośliną, która drogą kompensacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami plonotwórczymi potrafi osiągnąć wysokie plony także przy niskiej liczbie równomiernie rozmieszczonych roślin. Plantacje rzepaku o niższej gęstości siewu są często zdrowsze i bardziej odporne na wyleganie oraz pozwalają się prowadzić do zbioru mniejszym nakładem pracy.
Zbyt wysokie gęstości siewu prowadzą z kolei do niższych plonów rzepaku, ponieważ rośliny gorzej się rozwijają, źle wykształcają korzenie, mają większą skłonność do wylegania oraz do porażenia przez  choroby.

 

 

 
KWS