KWS
   
 

Technika siewu

Siew rzepaku ozimego wykonuje się w zależności od stosowanej technologii uprawy gleby siewnikami konwencjonalnymi lub siewnikami punktowymi. Wybrana technika siewu powinna zapewnić równomierne i płytkie umieszczenie nasion w glebie na głębokości 1- 2 cm.  Na glebach suchych można siać nasiona na głębokość 3-4 cm, aby zapewnić im lepszą możliwość pobierania wody. Przy siewie w mulcz należy zwiększyć głębokość siewu do 3-4 cm, a w związku z niższymi wschodami (w porównaniu do uprawy płużnej) należy zwiększyć ilość wysiewu o 15-20%.  Użycie siewnika punktowego okazuje się skuteczne i korzystne zwłaszcza na glebach wysuszonych i zbrylonych.  Nasiona powinny zostać wysiane możliwie równomiernie na powierzchni gleby. Ustawienia agregatu siewnego zależą od techniki uprawy i gęstości siewu:

  • Siew punktowy: odstęp pomiędzy roślinami w rzędzie 5–7 cm przy 25 cm rozstawie rzędów

  • Siew rzędowy: rozstaw rzędów w zależności od stanowiska: 11–20 cm

 


 
KWS