KWS
   
 

Wybór właściwego typu odmiany: mieszańcowa czy populacyjna?

Dobór właściwego typu odmiany zależy od czynników takich jak: warunki klimatyczne, rodzaj gleby, typ płodozmianu i rodzaj gospodarowania. Zarówno odmiany mieszańcowe jak i odmiany populacyjne mają swoje wymagania jak i zalety.

 

 

Odmiany mieszańcowe

 

Odmiany mieszańcowe powstają wskutek krzyżowania dwóch linii rodzicielskich. Ich potencjał plonotwórczy bazuje więc na szerszym materiale genetycznym, co w efekcie zwiększa ich potencjał regeneracyjny oraz zdolności adaptacyjne. Odmiany mieszańcowe nadają się do uprawy w różnych środowiskach.

W wyniku krzyżowania linii rodzicielskich dochodzi u mieszańców do powstania efektu heterozji, co z kolei prowadzi do wytworzenia przez rośliny silniejszego systemu korzeniowego oraz podniesienia ich witalności.

 

Zalety odmian mieszańcowych:

  • Maksymalny potencjał odmian mieszańcowych ujawnia się na optymalnie dobranych stanowiskach, ponieważ na nich możliwe jest całkowite wyczerpanie możliwości plonotwórczych w warunkach wysokiej pewności plonowania.
  • Także na stanowiskach suchych, na glebach lekkich mieszańce przekonują do siebie swoją witalnością i pewnością plonowania, ponieważ dzięki silnie wytworzonemu systemowi korzeniowemu dysponują wysoką zdolnością pobierania wody.
  • Na stanowiskach lekkich, gorzej nadających się pod uprawę rzepaku i o ograniczonej dostępności składników pokarmowych udaje się odmianom mieszańcowym dobrze ukorzenić i rozkrzewić. Silnie wykształcony system korzeniowy podnosi zdolność przyswajania azotu i w efekcie rośliny osiągają wyższą zdolność pobierania azotu niż w przypadku odmian populacyjnych.
  • Z powodu szybkiego rozwoju początkowego roślin odmiany mieszańcowe rzepaku nadają się na opóźnione siewy.
  • Także w przypadku niższej gęstości łanu mieszańce przekonują do siebie silnym rozwojem poszczególnych roślin.
 

Odmiany populacyjne

 

Odmiany populacyjne, podobnie jak odmiany mieszańcowe, łączą w sobie liczne wartościowe cechy. Potencjał plonowania odmian populacyjnych jest z reguły niższy, ponieważ nie występuje u nich zjawisko heterozji.

 

Zalety odmian populacyjnych:

  • Uprawa odmian populacyjnych opłaca się w regionach o niższej intensywności uprawy.
  • Duża różnorodność odmian umożliwia znalezienie wśród nich odmiany dobrze pasującej do danego rejonu uprawy.
  • Dużym plusem odmian populacyjnych jest ich dobra tolerancja na wczesny siew.

     

 

 
KWS