KWS
   
 

Kalkulator ilości wysiewu nasion rzepaku

Materiał siewny rzepaku ozimego hodowli KWS dostępny jest w jednostkach 1,5 miliona żywych nasion (odmiany mieszańcowe/hybrydy) i 2,0 milionów żywych nasion (odmiany liniowe/populacyjne). Aby precyzyjnie wysiać jednostkę  w odpowiedniej obsadzie konieczne jest przeprowadzenie stosownych kalkulacji. W celu obliczenia normy wysiewu na hektar, musimy uwzględnić kilka parametrów, które znajdziemy na etykiecie nasiennej:

  • Masę tysiąca nasion (MTN) – określoną w gramach [g]

  • Zdolność kiełkowania (ZK) – określoną w procentach [%]

  • Zakładana obsada – liczba roślin jaką chcemy osiągnąć na jednostce powierzchni [sztuk/m2 ]

  • Obecnie przyjmuje się dość szeroki zakres zakładanej obsady, oparty na technice siewu i przygotowania gleby. Dla siewników punktowych i siewu w szerokie rzędy wartości zakładanej obsady nie powinny być niższe niż 25 roślin/m2 . Dla siewników klasycznych, siejących w wąskie rzędy (12,5-25cm) 40-50 roślin w przypadku odmian mieszańcowych i 50-70 roślin w przypadku odmian populacyjnych. Dla rzepaku jarego wartości te powinny być dwukrotnie wyższe. Dlaczego nie należy wysiewać rzepaku zbyt gęsto przeczytasz w kolejnych działach Agroservice KWS. Zachęcamy do zapoznania się z podstroną Uprawa w celu uzyskania dalszych informacji.

Aby obliczyć ilość nasion rzepaku potrzebną do siewu prosimy wypełnić wszystkie rubryki kalkulatora:

Kalkulator ilości wysiewu

Masa tysiąca nasion: g
Zdolność kiełkowania: %
Zakładana liczba roślin: sztuk/m2
 

 
KWS