KWS
   
 

Glebę pod rzepak głęboko spulchnić

W uprawie rzepaku należy glebę zawsze głęboko spulchnić lub zaorać na głębokość nie mniejszą niż 20-25 cm, aby zapewnić prawidłowy rozwój  korzenia palowego. Natychmiastowe utwardzenie wałem głębszej warstwy ornej (podglebia) gwarantuje podsiąkanie wody kapilarnej niezbędne do kiełkowania nasion.


 
KWS