KWS
   
 

Herbicydy - tak mało, jak tylko możliwe

Stosować tak mało, jak to tylko możliwe. Każde  zastosowanie herbicydu oznacza dla roślin rzepaku dodatkowy stres. Gwiazdnica pospolita, rumiany, przytulia czepna, chwasty jednoliścienne, a także samosiewy zbóż muszą zostać konsekwentnie zniszczone. Nie należy dopuścić do rozwoju samosiewów zbóż przed zimą, gdyż w tym przypadku rzepak traci swój charakter rośliny fitosanitarnej w płodozmianach zbożowych.


 
KWS