KWS
   
 

Jesienią rzepak nie powinien być głodny

Rzepak buduje przed zimą ok. 40% swojej masy i ustala swój potencjał plonotwórczy! Wiosną, w zależności od zaopatrzenia w substancje pokarmowe, następuje już tylko jego redukcja. Podstawowe nawożenie fosforem i potasem powinno zostać przeprowadzone przedsiewnie. Nie przekarmiać rzepaku azotem na jesień. Maksymalna dawka w zależności od zasobności gleby to 30-50 kg N/ha. Wczesne  dostarczenie wiosną azotu i siarki  gwarantuje szybkie odbudowanie uszkodzeń zimowych, szybki start po ruszeniu wegetacji, oraz pozwala na uzyskanie wysokich plonów. 


 
KWS