KWS
   
 

Zapewnić dobre warunki zimowania

Najważniejszym elementem jest zagwarantowanie jednakowej gęstości siewu, aby nie dochodziło do konkurencji pomiędzy roślinami w łanie, szczególnie jesienią. Zwalczać szkodniki i dodatkowo w celu wyrównania łanu stosować regulatory wzrostu (fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu). Zapewnić na jesień odpowiednie zaopatrzenie w bor, miedź, mangan (faza 4-6 liści) aby zwiększyć szanse przeżycia roślin rzepaku podczas zimy. 


 
KWS