KWS
   
 

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania

Cechy odmiany:

 • odmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010 roku
 • jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w PDOiR COBORU
 • znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU
 • polecany na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
 • bardzo wysoka zawartość tłuszczu i plon tłuszczu
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • stabilne i wysokie plony we wszystkich rejonach uprawy w Polsce
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 mM/g
 • od momentu zarejestrowania zawsze w pierwszej trójce najlepszych odmian populacyjnych w COBORU

 

sherlock 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherlock 2013

sherlock 2014 sherlock 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

Sherlock 2013 Sherlock 2012

 

 

 

 

SHERLOCK kluczem do Twojego sukcesu!

 

 
KWS