KWS
   
 

PERFEKT

Populacyjna odmiana rzepaku jarego KWS

Perfekt charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem i wczesną do średniej dojrzałością technologiczną i jest z tego powodu zalecany do uprawy w rejonach, gdzie w okresie napełniania nasion występuje niewystarczająca ilość opadów. W wydajny sposób gospodaruje wodą na wiosnę.

Rośliny tej odmiany cechuje niski pokrój, co zapobiega wyleganiu. Stosowanie regulatorów wzrostu nie jest wymagane, jednak zalecamy ich użycie, aby do minimum ograniczyć wyleganie.  

W doświadczeniach przeprowadzonych przez Agroservice KWS w 2011 roku Perfekt osiągał plony od 15 dt/ha do około 32 dt/ha. W doświadczeniach w Niemczech – do 42,4 dt/ha (przy rocznej sumie opadów przekraczającej 650 mm).

Profil odmiany:

 • Wigor roślin: wysoki
 • Kwitnienie: wczesne
 • Dojrzałość: wczesna do średniej
 • Wysokość roślin: bardzo niskie do niskich
 • Odporność na wyleganie: średnia do wysokiej
 • Odporność na czerń krzyżowych: średnia
 • Odporność na suchą zgniliznę: średnia do wysokiej
 • Odporność na zgniliznę twardzikową: średnia do wysokiej
 • Potencjał plonowania nasion: wysoki
 • Plon oleju: wysoki
 • Zawartość oleju: wysoka do bardzo wysokiej
 • Proponowany termin siewu: 20 III do 5 IV – najwcześniej jak to możliwe, gdy gleba osiągnie temperaturę ok. 5°C
 • Gęstość wysiewu: 90 do 110 roślin ma m2
 • Rozstaw rzędów: 12 – 15 cm
 • Użycie fungicydu z regulatorem wzrostu: tak

 
KWS