KWS
   
 

Metody hodowli roślin stosowane w KWS

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy różne metody hodowania roślin, nieustannie ulepszając je i rozwijając. Ciągły rozwój metod hodowlanych jest w sektorze Rozwoju i Badań  niezbędny, tak samo, jak niezbędne jest dla rolnictwa tworzenie nowych odmian roślin użytkowych.

Od lat siedemdziesiątych rośnie znaczenie biotechnologii w hodowli roślin. Jest oczywiste, że nowe technologie nie zastąpią tradycyjnych metody hodowli lecz są dla nich cennym uzupełnieniem.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, że to nie metody są decydujące. Najważniejsze jest tworzenie nowych odmian o pożądanych cechach, których wymaga i oczekuje zmieniający się rynek i świat oraz troska o zapewnienie bezpieczeństwa środków żywności, w tym także nowo wyhodowanych odmian ziemniaka.